Az alábbiakban összefoglaljuk milyen okmányokra lehet szükség az anyakönyvezéshez, illetve a temetéshez.

Ha nem történt meg a halotti anyakönyvezés

halottvizsgálati bizonyítvány
születési anyakönyvi kivonat
Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)
személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
érvényes útlevél
2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.

Házas: házassági anyakönyvi kivonat
Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
Elvált: válást igazoló okirat

A család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával

halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélyéhez 2.200 forintos illetékbélyeg szükséges. A rátemetési engedélyt gazdasági társaságunk beszerzi.

LAKÁSON történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja).